Winson

MÁY QUÉT MÃ VẠCH WINSON 6090G

-Máy Quét Mã Vạch Winson 6090G (có dây) -Tốc độ quét: 100scans/s -Loại máy quét:  Hình ảnh tuyến tính -Giao tiếp: RS-232/USB…
Menu